Category Archives: วิธีป้องกัน

การป้องกันด้านพืชและสัตว์ที่มีพิษต่างๆ

การป้องกันด้านพืชและสัตว์ที่มีพิษต่างๆ
2.4.1 ควรเก็บกวาดที่พักอาศัย ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์แมลงมีพิษ
2.4.2 ควรระมัดระวังอย่าเข้าไปใกล้ในที่รกชัน
2.4.3 ควรระมัดระวังในการเก็บพืชป่ามารับประทาน หรือไม่รับประทานพืชที่มีลักษณะแปลกๆ Read the rest of this entry

Advertisements

การป้องกันด้านเครื่องมือเครื่องจักรกล

การป้องกันด้านเครื่องมือเครื่องจักรกล
2.3.1 ควรศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องจักรกล และใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำหรือคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด
2.3.2 ควรระมัดระวังในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรกล และไม่เข้าไปใกล้เครื่องจักรกลขณะทำงานอยู่ เช่น อย่าเข้าใกล้เครื่องเก็บข้าวโพด ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ เป็นต้น
2.3.3 ควรพักเครื่องจักรบ้าง หากเครื่องจักรชำรุด ต้องหยุดเครื่องก่อนแก้ไข และคอยดูแล ให้เครื่องจักร เครื่องมืออยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
2.3.4 ผู้ที่ทำงานกับเครื่องจักรกล ต้องใส่เครื่องป้องกันอันตราย เช่นหมวก แว่นตา ฯลฯ
2.3.5 หลังจากใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ แล้วควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย Read the rest of this entry

การป้องกันด้านฝุ่นละออง

การป้องกันด้านฝุ่นละออง


2.2.1 ควรพยายามหลีกเลี่ยง การสูดดมฝุ่นละอองให้มากที่สุด
2.2.2 ควรลดเวลาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง เช่น ฝุ่นฝ้าย ฝุ่น ชานอ้อยโดยลดจำนวนเวลาลง และสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคคลในการทำงาน เพื่อมิให้ผู้ที่ทำงานต้องสัมผัสกับฝุ่นตลอดเวลา
2.2.3 ควรใช้เครื่องป้องกันฝุ่น หรือเครื่องกรองฝุ่น เช่น หน้ากาก ผ้าปิดจมูก หรือปิดจมูก โดยมีแผ่นกรองบางๆ (Filter Pad) ซึ่งจะเป็นตัวจับฝุ่นเอาไว้ไม่ให้เข้าไปกับอากาศที่ผ่านเข้าไป Read the rest of this entry

วิธีปฏิบัติเมื่อถูกสารมีพิษ

วิธีปฏิบัติเมื่อถูกสารมีพิษ

     1. เมื่อสารมีพิษเข้าทางปาก
1.1 ควรทำให้อาเจียน โดยให้น้ำอุ่นมากๆ หรือล้วงคอ แต่ถ้ากินกรดหรือด่างห้ามให้อาเจียน ถ้าทราบว่ากินกรดเข้าไปให้กินน้ำสบู่อ่อนๆ แต่ถ้าทราบว่ากินด่างเข้าไปให้กินน้ำส้มคั้นหรือน้ำส้มสายชูอ่อนๆ แล้วรีบส่งแพทย์
1.2 รีบให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล
1.3 ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้ช่วยเป่าลมเข้าทางปากหรือจมูก แล้วนำส่งโรงพยาบาลถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัว ให้รีบทำให้อาเจียน

2. เมื่อสารมีพิษเข้าทางจมูก
2.1 ควรนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีสารพิษ
2.2 ช่วยให้ผู้ป่วยหายใจสะดวก และเป่าลมเข้าทางปากหรือจมูก
2.3 ให้ยาดมฉุนๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการหายใจ

3. เมื่อสารมีพิษเข้าทางผิวหนัง
3.1 ควรรีบล้างน้ำสะอาดให้มากๆ
3.2 หากถูกกรดต้องล้างด้วยน้ำสะอาดมากๆ แล้วล้างด้วยสารละลายอิ่มตัวของโซเดียมไบคาร์บอเนต
3.3. หากถูกด่างต้องล้างด้วยน้ำสะอาดมากๆ แล้วล้างด้วยสารลายกรดน้ำส้ม
3.4 หากกรดหรือด่างเข้าตา ต้องรีบล้างด้วยนำสะอาดและลืมตาในน้ำสะอาดนานๆ แล้วรีบส่งแพทย์ Read the rest of this entry

ส่วนวิธีทำลายหรือกำจัดสารเคมี

ส่วนวิธีทำลายหรือกำจัดสารเคมี ก็มีวิธีการต่าง ๆ กันแล้วแต่ชนิดของสารวิธีการเหล่านี้อาจแบ่งออกได้เป็น 10 วิธี

 1. ค่อย ๆ เทลงในกองปูนขาว ที่มีปริมาณมาก ๆ
 2. ใช้ดูดซึมด้วยสารที่นิ่ม ๆ เช่นขี้เลื่อย แล้วเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟ
 3. ผสมกับทรายหรือหินปูน
 4. ค่อย ๆ เทลงในน้ำปริมาณมาก ๆ
 5. ละลายในกรด (หรือด่าง) แล้วแต่ความเหมาะสม แล้วทำให้เจือจางด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ
 6. ละลายหรือผสมกับสารซึ่งติดไฟ เช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ที่ใช้ผสมสี เป็นต้น แล้วพ่นลงในเตาไฟ
 7. ผสมกับสารที่เป็นตัว oxidizer หรือ reducer แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วทำให้เจือจางด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ
 8. ทำให้เป็นกลางแล้วเทลงในรางน้ำทิ้งพร้อมกับเทน้ำปริมาณมาก ๆ ตามไปด้วย
 9. ทำไปทิ้งในบ่อหรือเตาสำหรับกำจัดสารเคมี แล้วจุดไฟเผา
 10. นำไปไว้ในที่โล่งและกว้าง แล้วปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

Read the rest of this entry

เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันตัว

เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันตัวหรือสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมไว้เมื่อมีความจำเป็นจะต้องแตะต้องหรือเกี่ยวข้องกับสารเคมี มีดังต่อไปนี้


ถุงมือยาง (Rubber gloves)
ถุงมือหนัง (Leather gloves)
เสื้อคลุม (Laboratory coat)
เสื้อป้องกันไฟ (Fireproof clothing)
รองเท้าป้องกันภัย (Protective shoes)
แว่นตานิรภัย (Safety glasses)
เกราะกำบังหน้า (Face shield)
เกราะกำบังตัว (Body shield)
ระบบถ่ายเทอากาศที่ดี (Good ventilation)
ตู้ดูควัน (Fume hood)
หน้ากากกรองอากาศ (Respirator)
เครื่องช่วยหายใจที่มีถังออกซิเจน (Self-contained breathing apparatus) Read the rest of this entry

หลักในการควบคุมและป้องกันอันตราย จากสารเคมี

หลักในการควบคุมและป้องกันอันตราย จากสารเคมี

แหล่งกำเนิดของสารเคมี

ใช้สารที่มีพิษน้อยกว่าแทน

 • เปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ เช่น ใช้ระบบเปียกแทนระบบแห้ง เพื่อมิให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
 • แยกกระบวนการผลิตที่มีอันตรายออกต่างหาก
 • สร้างที่ปกปิดกระบวนการผลิตให้มิดชิด มิให้สารเคมีฟุ้งกระจายออกไป
 • ติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่
 • การบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร

ทางผ่านของสารเคมี

 • การบำรุงรักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย
 • การติดตั้งระบบระบายอากาศทั่วไป
 • เพิ่มระยะทางให้ผู้ปฏิบัติห่างจากแหล่งสารเคมี
 • การตรวจหาปริมาณสารเคมีเทียบกับค่ามาตรฐานความปลอดภัยจะต้องปรับปรุง แก้ไขหากสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัย

ผู้ปฏิบัติงาน

 • การให้การศึกษาและการฝึกอบรมให้ทราบถึงอันตรายและการป้องกัน
 • การลดชั่วโมงการทำงานที่เกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายให้น้อยลง
 • การหมุนเวียนหรือการสับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน
 • การให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ในห้องที่ควบคุมเป็นพิเศษ
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การใช้สารเคมี

 • ต้องทราบถึงอันตรายของสารเคมีและวิธีการควบคุม
 • ต้องล้างมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงานกับสารเคมี
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเสมอ
 • ทำความสะอาดบริเวณทำงานทุกครั้งหลังเลิกงาน
 • ปิดฝาภาชนะให้แน่นทุกครั้งหลังเลิกใช้
 • อย่า! ใช้ปากดูดสารเคมีแทนลูกยาง
 • จัดเก็บสารเคมีไว้ในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี ห่างแหล่งกำเนิดประกายไฟ
 • อย่า! ปฏิบัติงานตามลำพังหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • อย่า! ทดสอบโดยการสูดดมหรือกลืนกิน

คำแนะนำการป้องกันอันตรายจากสารพิษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

  คำแนะนำการป้องกันอันตรายจากสารพิษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

1.  พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเป็นพิษเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ
2.  ควรศึกษาให้เข้าใจถึงอันตรายและวิธีการใช้สารเคมีแต่ละชนิด
3.  ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการป้องกันอันตรายขณะที่มีการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับสารเคมี
4.  ควรมีการตรวจสุขภาพ  สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างน้อยปีละครั้ง
5.  หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่มีการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันสารเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายทางปาก จมูก และผิวหนัง
6.  เมื่อมีการใช้สารเคมี  ควรอ่านฉลากกำกับโดยตลอดให้เข้าใจก่อนใช้ และต้องปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังโดยเคร่งครัด
7.  อย่าล้างภาชนะบรรจุสารเคมีหรืออุปกรณ์เครื่องพ่นยาลงไปในแม่น้ำ ลำธาร บ่อ คลอง ฯลฯ
8.  ภาชนะบรรจุสารเคมีเมื่อใช้หมดแล้วให้ทำลายและฝังดินเสีย

  คำแนะนำการป้องกันอันตรายจากสารพิษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

1.  พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเป็นพิษเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ
2.  ควรศึกษาให้เข้าใจถึงอันตรายและวิธีการใช้สารเคมีแต่ละชนิด
3.  ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการป้องกันอันตรายขณะที่มีการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับสารเคมี
4.  ควรมีการตรวจสุขภาพ  สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างน้อยปีละครั้ง
5.  หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่มีการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันสารเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายทางปาก จมูก และผิวหนัง
6.  เมื่อมีการใช้สารเคมี  ควรอ่านฉลากกำกับโดยตลอดให้เข้าใจก่อนใช้ และต้องปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังโดยเคร่งครัด
7.  อย่าล้างภาชนะบรรจุสารเคมีหรืออุปกรณ์เครื่องพ่นยาลงไปในแม่น้ำ ลำธาร บ่อ คลอง ฯลฯ
8.  ภาชนะบรรจุสารเคมีเมื่อใช้หมดแล้วให้ทำลายและฝังดินเสีย

การป้องกันสารพิษ

วิธีการป้องกันสารเป็นพิษ

1.  พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเป็นพิษเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ
2.  ควรศึกษาให้เข้าใจถึงอันตรายและวิธีการใช้สารเคมีแต่ละชนิด
3.  ใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์  เพื่อการป้องกันอันตรายขณะที่มีการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับสารเคมี
4.  ควรมีการตรวจสุขภาพ  สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างน้อยปีละครั้ง
5.  หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่มีการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันสารเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายทางปาก  จมูก และผิวหนัง
6.  เมื่อมีการใช้สารเคมี  ควรอ่านฉลากกำกับโดยตลอดให้เข้าใจก่อนใช้ และต้องปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังโดยเคร่งครัด
7.  อย่าล้างภาชนะบรรจุสารเคมีหรืออุปกรณ์เครื่องพ่นยาลงไปในแม่น้ำ  ลำธาร  บ่อ  คลอง  ฯลฯ
8.  ภาชนะบรรจุสารเคมีเมื่อใช้หมดแล้วให้ทำลายและฝังดินเสีย
9.  ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการควบคุมตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Read the rest of this entry